zaburzenia zachowania psa a dieta

Zaburzenia zachowania u psa a dieta

Zależność między zachowaniem psa a składnikami pokarmowymi, które spożywa jest badana od niedawna. Jednakże podkreśla się, że istnieje związek pomiędzy dietą, a zachowaniem zwierząt. Brak zbilansowanej diety zaburza równowagę chemiczną organizmu przyczyniając się do zaburzeń behawioralnych.

Na podstawie tych wniosków badawcze przeprowadzają badania psychologiczne nad zwierzętami w wyniku których, np. psy agresywne i lękliwe zmieniają swoje zachowanie
w wyniku modyfikacji diety. Istnieją nawet teorie, iż skład pokarmu i poszczególne składniki pokarmowe oddziałują na układ nerwowy psa.

Serotonina

Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego oraz układu pokarmowego. Ma odpowiedzialna na zdolność do spania, na odczuwanie potrzeb seksualnych, zachowania impulsywne oraz apetyt. Niedobory serotoniny z kolei mogą również przyczynić się do rozwoju depresji.

Serotonina nie może być produkowana w organizmie. Do jej produkcji potrzebny jest tryptofan. Serotoniny nie można w gotowej formie podawać do organizmu, gdyż podlega rozkładowi już podczas trawienia i nie dociera do mózgu. Z kolei 5- hydroksytryptofan
(5 – HTP), z którego serotonina powstaje przechodzi barierę krew – mózg. Jest on najtrwalszym budulcem serotoniny.

W zaburzeniach behawioralnych u psów warto zatem przemyśleć opcję suplementacji 5 – HTP. By utrzymać tryptofan na odpowiednim poziomie należy odpowiedni zbilansować dietę, mając na uwadze szczególnie aminokwasy, które to są rywalami z 5 – HTP. Dzięki temu produkcja serotoniny będzie intensywniejsza, co w konsekwencji doprowadzi do uregulowania niepożądanych zachowań u psa.

Dieta a środowisko życia

W wyniku przeprowadzanych badań stwierdzono również zależność między jakością pożywienia a zapotrzebowaniem na kontakty z innymi zwierzętami. Okazało się również, iż dieta ma wpływ na układ nerwowy zwierzęcia. Może się po niej zrobić zarówno agresywny, jak i spokojny.

Z badań wynika również, iż psy karmione karmą lepiej niż wcześniej mają podwyższoną potrzebę na kontakty socjalne i współpracę. Psy są wtedy spokojniejsze. Wówczas, gdy pies nie zaspokoi potrzeby kontaktu stanie się odizolowany , co z kolei może doprowadzić do ataków agresji.

Zwierzę karmione gorzej niż dotychczas staje się rozdrażnione i niespokojne, potrzebuje izolacji, dystansu. Gdyby próbowano w takim przypadku skłonić zwierzę do kontaktów mielibyśmy do czynienia z utratą równowagi u psa oraz zaburzeniami
w zachowaniu.

Skład diety a zaburzenia behawioralne

Badacze dowiedli, iż zmniejszenie ilości białka w diecie działa uspokajająco na zwierzęta. Dzieje się tak poprzez obniżenie kaloryczności spożywanego jedzenia, dzięki czemu zwierzęta były spokojniejsze.

Na samopoczucie psów ma wpływ również poziom cholesterolu. Jego niedobór prowadzi do nerwic oraz depresji, zaś nadmiar przyczynia się do nadmiernej impulsywności. Na tej podstawie wywnioskowano, iż poziom serotoniny zależy od poziomu cholesterolu.

Zachowanie psa może również zależeć od poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu liponowego oraz witamin: C, E oraz B6 – mają bowiem wpływ na ochronę połączeń neuronowych.